Κωδικοί ΟΣΥΚ


Επιστροφή στη λίστα κωδικών δραστηριοτήτων

Βρέθηκαν 142 κωδικοί ειδικοτήτων


Ξενοδοχεία Χωρίς ασθένεια ΙΚΑ (ασφ/νοι ΤΑΞΥ)Κωδ. ειδ.
Περιγραφή ειδικότητας
Κωδ. ΚΠΚ
Περιγραφή ΚΠΚ
% ασφαλ.
% εργοδότη
% Σύνολο
Ισχύει από
413110 Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,9 25,11 42,01 10-2003
413110 Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,8 25,01 41,81 01-2002
413120 Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
413120 Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
419000 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
419000 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
421100 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
421100 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
421110 Ταμίες 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
421110 Ταμίες 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
423200 Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
423200 Υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
424000 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
424000 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
513000 Διαχειριστές οικονόμοι αρχιθαλαμηπόλοι κ.π.α.ε. 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
513000 Διαχειριστές οικονόμοι αρχιθαλαμηπόλοι κ.π.α.ε. 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
513010 Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (πλήρη απασχόληση) 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,9 25,11 42,01 10-2003
513010 Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (πλήρη απασχόληση) 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,8 25,01 41,81 01-2002
513020 Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (μειωμένη απασχόληση) 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
513020 Καμαριέρα - οροφοκόμοι - θαλαμηπόλοι (μειωμένη απασχόληση) 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
514000 Μάγειροι 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,8 25,01 41,81 01-2002
514000 Μάγειροι 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,9 25,11 42,01 10-2003
514010 Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,9 25,11 42,01 10-2003
514010 Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,8 25,01 41,81 01-2002
514020 Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
514020 Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
514030 Τεχνίτης πιτσαδόρος - ψήστης(Ντόνερ - σκαριέρης - μεζετζίδες κλπ) 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
514030 Τεχνίτης πιτσαδόρος - ψήστης(Ντόνερ - σκαριέρης - μεζετζίδες κλπ) 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
515002 Αρχισερβιτόροι - Μαιτρ που δεν απασχολούνται με το σερβίρισμα 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
515002 Αρχισερβιτόροι - Μαιτρ που δεν απασχολούνται με το σερβίρισμα 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
515010 Σερβιτόροι - αρχισερβιτόροι - Μαιτρ 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,8 25,01 41,81 01-2002
515010 Σερβιτόροι - αρχισερβιτόροι - Μαιτρ 115 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 16,9 25,11 42,01 10-2003
515020 Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
515020 Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
523930 Ναυαγοσώστες 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
523930 Ναυαγοσώστες 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
532000 Πωλητές σε καταστήματα 111 ΣΥΝΤΑΞΗ 10,35 19,86 30,21 01-2002
532000 Πωλητές σε καταστήματα 111 ΣΥΝΤΑΞΗ 10,45 19,96 30,41 10-2003
614310 Κηπουροί 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
614310 Κηπουροί 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
723000 Ξυλουργοί και μαραγκοί 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
723000 Ξυλουργοί και μαραγκοί 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
724010 Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.) 830 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16,9 26,11 43,01 10-2003
724010 Συντηρητές κτιρίων (μικροεπισκευές, μικροαντικαταστάσεις κλπ.) 830 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16,8 26,01 42,81 01-2002
726060 Υδραυλικοί συντηρητές εγκαταστάσεων 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,45 22,96 36,41 10-2003
726060 Υδραυλικοί συντηρητές εγκαταστάσεων 109 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 13,35 22,86 36,21 01-2002
727010 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια 114 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ 12,65 22,36 35,01 10-2003
727010 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια 114 ΣΥΝΤΑΞΗ, ΒΑΡΕΑ 12,55 22,26 34,81 01-2002
727020 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο 112 ΣΥΝΤΑΞΗ 10,35 20,86 31,21 01-2002
727020 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο 112 ΣΥΝΤΑΞΗ 10,45 20,96 31,41 10-2003


 

51 - 100 από 142 κωδικούς


Περισσότεροι κωδικοί: [ 1 2 3 ]