'φορος μεγαλης ακινητης περιουσιας (ΦΜΑΠ)'

Ταξινόμηση: με ημερομηνία (αύξουσα | φθίνουσα) | με κωδικόΣύνθετη αναζήτηση
 
Δ13 ΦΜΑΠ 1167121 ΕΞ 2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) / 18/12/2014
Αρμοδιότητα έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου.
 
ΠΟΛ 1265 / 16/12/2013
«Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου».
 
Δ13 ΦΜΑΠ 1133089 ΕΞ 2013 / 02/09/2013
Καταχώρηση – εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2010
 
ΠΟΛ 1188 / 30/07/2013
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών .
 
Δ13 ΦΜΑΠ 1107741 ΕΞ 2013 / 04/07/2013
Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.
 
ΠΟΛ 1103 / 14/05/2013
Εξειδίκευση των κριτηρίων και καθορισμός των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013.
 
ΠΟΛ 1099 / 08/05/2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013.
 
ΠΟΛ 1080 / 15/04/2013
Κοινοποίηση της αριθ.191/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με εξαίρεση από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.
 
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1062805 ΕΞ 2013 / 11/04/2013
Φορολογικό Απόρρητο
 
ΠΟΛ 1072 / 11/04/2013
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4110/2013 (Φ.Ε.Κ.17Α’), καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α’).
 
Αρ. πρωτ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 2013 / 05/04/2013
Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν.3091 /2002
 
ΠΟΛ 1049 / 11/03/2013
Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων ακινήτων στους εν διαστάσει συζύγους για διατροφή, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
 
ΠΟΛ 1029 / 15/02/2013
Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.
 
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1025011 ΕΞ2013 / 13/02/2013
Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) (Αναπηρία λόγω τυφλότητας)
 
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1025013 ΕΞ2013 / 13/02/2013
Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)
 
1 - 15 από 99 εγγραφές

Περισσότερες εγγραφές: [ 1 2 3 4 5 6 7 ]