Εισόδημα (2003)

Ταξινόμηση: με ημερομηνία (αύξουσα | φθίνουσα) | με κωδικόΣύνθετη αναζήτηση
 
1016378 / 19/02/2003
ΠΟΣΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003): Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ Γ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
 
1019046 / 24/02/2003
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
 
- 1011563 / 05/02/2003
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003, ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.
 
- 1023527 / 11/03/2003
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.
 
- 1035038 / 11/04/2003
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
 
- 1035630 / 14/04/2003
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
 
- 1052699 / 30/05/2003
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.
 
- 1062187 / 02/07/2003
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1061203/11438ΠΟΛ.1144/1998 ΚΑΙ 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
 
- 1062241 / 02/07/2003
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.3091/2002
 
- 1065798 / 15/07/2003
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 ΚΑΙ 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/2003.
 
- 1066328 / 16/07/2003
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η ΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.
 
- 1070597 / 28/07/2003
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1062187/1443/2.7.2003 ΚΑΙ 1065798/1480/15.7.2003
 
1011 1006362 / 24/01/2003
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002.
 
1012 1007338 / 28/01/2003
ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.
 
1013 1007884 / 28/01/2003
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
 
1 - 15 από 46 εγγραφές

Περισσότερες εγγραφές: [ 1 2 3 4 ]